Ticari faaliyetlerini sürdüren işletmeler için tanıtım ve reklam araçlarını aktif bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir. İşletmenin kendi hedef kitlesine ulaşabilmesinde tanıtım araçları büyük rol oynar. Eğer kitlenin dikkati çekilebilirse bu durum satış rakamlarına olumlu yansıyacaktır.